Harami Oluklu Çeşmesi

Hicri 1261, Miladi 1845 yılında, bir zamanlar Ordu Belediye Başkanlığı yapmış olan Süleyman Felek’in dedesi Felekzade Süleyman Seyyar Ağa tarafından yaptırılmıştır.