Çamlık Mezarlığı

Ünyelilerle birlikte Çarşamba, Perşembe, Görele
Trabzon, Hopa ve Batum’dan insanların da
defnedildiği anlaşılan mezarlıkta bilinen en eski
tarihli mezarlık Hicri 1.183 (Miladi 1.767) tarihli
bir erkek mezarı olarak biliniyor. Osmanlı dönemi
özelliklerini yansıtan mezarların yan duvarlarında
ve baş taşlarında şahsın cinsiyeti, mesleği,
mensup olduğu zümre, tarikat, bölük, taşıdığı
unvana işaret eden gül, taç, sarık, fes veya kavuk
gibi motifler yer alıyor. Mezar taşı süslemelerinde
gül başta olmak üzere lale, karanfil ve sümbül gibi
çiçekler ile servi, hurma ağacı, nar ve incir gibi
meyve motifleri de bulunuyor.